Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů

Seznamte se se strategickým plánem rozvoje českého školství

Proč se pouštíme do velkých změn?

Připravili jsme modernizovanou verzi rámcových vzdělávacích programů. Tento dokument dává všem mateřským, základním a středním školám jasné zadání, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravovat na život. Jedná se o ambiciózní vizi českého školství pro 21. století, na které pracovaly stovky odborníků i učitelů z praxe.

Dokument významně ovlivní nejen každodenní práci učitelek a učitelů, ale promítne se do života celé společnosti. Proto jsme ho v rámci Veřejné konzultace předložili k vyjádření každému, kdo se s ním chce seznámit.

Co je Veřejná konzultace?

Veřejná konzultace probíhala od 2. dubna do 31. května 2024 a poskytla možnost veřejnosti vyjádřit se k návrhu revize předškolního a základního vzdělávání.

Co se bude dít dál?

V září 2024 zveřejníme podněty vzešlé z Veřejné konzultace na webových stránkách a revidovaný RVP odevzdáme na MŠMT, kde začne schvalovací proces.

Jaro 2024

V rámci veřejné konzultace jsme nabídli k nahlédnutí a zpětné vazbě pracovní verzi revidovaného RVP.

Školní rok 2025/26

Nový RVP bude používán školami, které se k tomu přihlásí dobrovolně.

Školní rok 2027/28

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách.

Kulaté stoly

V návaznosti na Veřejnou konzultaci pro vás připravujeme sérii kulatých stolů k problematice rámcových vzdělávacích programů. 

Před každým kulatým stolem je možné psát návrhy vlastních témat k projednání a hlasovat v systému Slido. 

Také podněty vzešlé z těchto setkání budou zohledněny při tvorbě finálních textů RVP.

Chci si prostudovat návrh

I po skončení Veřejné konzultace je návrh dostupný k nahlédnutí v interaktivní prezentaci i v PDF ke stažení.

Chci si prostudovat návrh revize

Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

Tiskový servis pro média

  • Tiskové materiály
  • Zprostředkování rozhovorů s odborníky, kteří se na revizi podíleli
  • Zprostředkování příběhů škol, které již dnes učí přesně tak, jak by podle nového RVP měli učit všichni
  • Výsledky šetření o stavu české vzdělávací soustavy
  • Podkladové analytické studie o východiscích a cílech vzdělávací reformy

Tiskové materiály

Všechny tiskové zprávy k revizi rámcových vzdělávacích programů přehledně na jednom místě naleznete na našem webu Press NPI.