revize rámcových vzdělávacích programů

praktický průvodce po aktuálních i chystaných revizích RVP

přehled všech revizí

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů. Otevřeně, jasně, na jednom místě. Na tomto webu najdete zdroje a základní teze, na kterých bude revize stát a jsou zde představeni členové Expertního panelu. Můžete se i skrze formulář zapojit s podněty k tvorbě RVP ZV, stejně jako se panelistů doptat na cokoliv, co vás k RVP ZV zajímá.

Vše, co potřebujete vědět o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. Jak realizovat změnu ve škole? Kde hledat pomoc při zavádění změn ve školách? Na webu najdete i celou řadou inspirativních videí a podpůrných materiálů do výuky. 

Cílem revize je modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Návrh navazuje na již provedené úpravy v digitální oblasti pro RVP ZV a změny vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) i z cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.  

Od září 2020 platí aktualizované RVP pro střední odborné vzdělávání. Školy mají dva roky na zapracování změn. Představujeme balíček infomační a metodické podpory, aby zavádění změn ve školách bylo co nejsnazší. Na webu naleznete přehledně informace o změnách a úpravách RVP, ke kterým došlo, související dokumenty i legislativní rámce, kroky, jak při aktualizaci ŠVP postupovat, na koho se obrátit pro případnou pomoc.

velké revize RVP pro gymnázia

Webové stránky k těmto revizím připravujeme.

velké revize RVP pro předškolní vzdělávání

Webové stránky k těmto revizím připravujeme.

velké revize RVP pro střední odborné vzdělávání

Webové stránky k těmto revizím připravujeme.

harmonogram všech revizí

Stáhněte si jedno pdf s kompletním přehledem harmonogramů všech probíhajících i plánovaných revizí