Tiskový servis

Informace, zdroje a inspirace pro média

Budoucnost vzdělávání jako veřejný zájem

Naším společným cílem je připravit nastupující generaci na environmentální, technologické a sociální výzvy tak, aby mohla aktivně a odpovědně spoluvytvářet budoucnost, uplatnit se na trhu práce a prožívat naplněné a spokojené životy.

Proto v rámci veřejné konzultace představujeme návrh revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Jedná se o strategický dokument na základě zadání MŠMT, na kterém pracovaly stovky odborníků, zástupců oborových organizací, asociací ve vzdělávání stejně jako učitelů i učitelek z praxe. To, jak se revidované rámcové vzdělávací programy promítnou do každodenní výuky ve školách, se dotkne celé společnosti.

Abychom vizi vzdělané, sebevědomé a moderní společnosti mohli naplnit, je třeba o této vizi vést kultivovanou společenskou debatu, ve které mají nezastupitelnou úlohu média. Budeme rádi, když o tomto tématu budete informovat veřejnost, a nabízíme vám informační servis a podporu.

Tisková zpráva k Veřejné konzultaci

Otevřeně a transparentně

Téma vzdělávání je jedno z nejdiskutovanějších a nejkomplexnějších témat, která rezonují ve veřejném prostoru. Není to samozřejmě jen téma pedagogické, rodičům přirozeně záleží na kvalitě škol, do kterých chodí jejich děti. Ekonomové se zajímají o to, jak vzdělávací systém přispívá k ekonomické stabilitě a konkurenceschopnosti země. A zaměstnavatelé mají zájem o to, jak vzdělávací systém připravuje absolventy pro trh práce.

Revize rámcových vzdělávacích programů nevznikaly někde v utajení za zavřenými dveřmi úřadu, snažíme se o maximální možné zapojení všech zainteresovaných stran a jasnou a transparentní komunikaci. K dispozici jsou výstupy prací expertních skupin, záznamy veřejných workshopů stejně jako záznamy veřejných debat ze série Otevřeně o revizi.

Vše o procesu a tvorbě revizí naleznete na této stránce.

Co je Veřejná konzultace a jak to funguje?

Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání.
Během Veřejné konzultace si může odborná i široká veřejnost prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit nám svoje názory, připomínky a podněty.
V červnu až září 2024 budeme zpracovávat vaši zpětnou vazbu. V září pak oznámíme výsledky Veřejné konzultace i to, jak se promítnou do finálního dokumentu. V září revidovaný RVP odevzdáme na MŠMT, kde ve druhé polovině roku začne schvalovací proces.
Od školního roku 2025/26 bude nový RVP používán školami, které se k tomu přihlásí dobrovolně, od školního roku 2027/28 bude nový RVP povinný pro všechny základní školy.

Prohlédnout návrh revize

Prohlédnout dotazník

Nabízíme vám servis a podporu

  • Tiskové materiály
  • Zprostředkování rozhovorů s odborníky, kteří se na revizi podíleli
  • Zprostředkování příběhů škol, které již dnes učí přesně tak, jak by podle nového RVP měli učit všichni
  • Výsledky šetření o stavu české vzdělávací soustavy
  • Podkladové analytické studie o východiscích a cílech vzdělávací reformy

Tiskové materiály

Všechny tiskové zprávy k revizi rámcových vzdělávacích programů přehledně na jednom místě naleznete na našem webu Press NPI.

Kontaktujte nás

Tiskový mluvčí Radek Melichar je vám k dispozici ohledně všech vašich dotazů a potřeb.