Revize pohledem rodičů

Co znamená revize rámcových vzdělávacích programů pro vaše děti?

Proč se pouštíme do velkých změn?

Chceme žít ve svobodné a sebevědomé moderní společnosti, která dokáže vytěžit to dobré z výzev, které před námi stojí. Proto je třeba upřít maximální pozornost na vzdělávání našich dětí.

Představujeme vám návrh takzvaného revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Nabízíme ucelenou představu, jak se změny ve vzdělávání dotknou učitelů, jejich práce, ale také rodičů a vzdělávání našich dětí.

Cílem revize je zpřesnění zadání školám, jak mají učit, a motivace k inovativním způsobům výuky.

Co jsou to rámcové vzdělávací programy

Jsou to závazné dokumenty pro všechny mateřské, základní a střední školy v Česku, jejichž prostřednictvím školy naplňují zastřešující zadání od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dokumenty určují, k čemu mají státem uznané školy děti připravovat a vychovávat – tomu se říká společný základ. Každá škola si pak může nad tento společný rámec uzpůsobit výuku k svému obrazu.

Jak se po revizi změní výuka ve škole?

Ubude biflování a memorování
V dnešním světě není tolik důležité, kolik informací dokážou děti vstřebat, jako to, jak s nimi dokážou nakládat. Vyhledat si informace o čemkoli není dnes nijak složité, to skutečně důležité je to, jak s nalezenými informacemi naložíme.
Místo trénování paměti praktické uplatnění v životě
Cílem je rozvoj takzvaných klíčových kompetencí. O co jde? Jedná se o provázaný soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot. Osvojení si klíčových kompetencí dětem umožní úspěšně zvládat úkoly a situace, do kterých se dostávají jak ve škole, tak třeba v osobním životě.

Spíše než trénovat paměť si děti budou osvojovat základy kritického myšlení, aktivní práci s informacemi a jejich praktické uplatnění v každodenním životě.
Od mateřské školy po maturitu souvislou cestou
Revize klade důraz i na propojení a kontinuitu vzdělávání. Cesta dětí od mateřské školy po maturitu bude souvislou cestou na sebe smysluplně navazujících milníků. Vzdělávací systém bude přehledný.
Duševní zdraví dětí a klima školy
Škola není jen o výuce. Stejně důležité jako předávání vědomostí je pro formování žáků i prostředí, atmosféra a vztahy ve škole. Nové rámcové vzdělávací programy proto kladou velký důraz na zajištění základních předpokladů zdravého klimatu školy. Ta by měla být bezpečným, podnětným prostředím, ve kterém se děti učí spolupráci a sebepoznání.

Co bude revize znamenat pro školy, učitelky a učitele?

Učitelé jako průvodci
 

Revidovaný vzdělávací program proměňuje roli učitele v životě dítěte. Dříve byl učitel zdrojem znalostí a dat, které bylo třeba se naučit a učitel je měl žákům předat. Učitel ale nemá být chodící Google, má být spíše poučeným průvodcem, který dětem pomáhá orientovat se v množství informací.

Nové možnosti a způsoby učení

Učitelům revize nabízejí nové možnosti, jakým způsobem učit. Budou mít k dispozici nové vzdělávací materiály a metodiky, které jim pomohou přizpůsobit výuku potřebám dnešních dětí. Dostanou také podporu v podobě metodických materiálů a školení.

Více prostoru pro individualizaci výuky

Věříme, že každé dítě by ve škole mělo zažít úspěch a do školy se těšit i proto, že je uznáváno a ceněno.

Revize dává učitelkám a učitelům více prostoru pro přizpůsobení výuky potřebám dětí, větší individualizaci výuky, a tím pádem i rozvoje jedinečných vlastností každého dítěte.

Kdy se změny projeví ve výuce v základních školách?

Září 2025

Možnost výuky podle revidovaného RVP v prvním a šestém ročníku. Týká se to pouze škol, které jsou připravené a přihlásí se k tomu dobrovolně.

Září 2027

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách v prvním a šestém ročníku.

Září 2029

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách pro všechny ročníky.

Zajímá nás váš názor

Protože změny, které ve vzdělávání společně se širokou koalicí odborníků a partnerů navrhujeme, se nějakým způsobem dotknou  života každého z nás, předkládáme vám pracovní verzi modernizovaných RVP. Velmi stojíme o to, abyste se s ní jako rodiče seznámili a prostřednictvím přiloženého dotazníku nám sdělili svůj názor a připomínky. Budeme se jimi vážně zabývat a zohledníme je při dokončování RVP.

Chci si prostudovat návrh revize

Chci dát zpětnou vazbu

Inspirace

Škola budoucnosti již nyní. Podívejte se na příběhy škol, které již dnes učí v souladu s cíli revidovaných vzdělávacích programů.

Nikdy to nevzdat, nikdy nad nikým nezlomit hůl

Marie Gottfriedová je ředitelkou základní školy v Trmicích u Ústí nad Labem už osmnáctým rokem. Základka se pod jejím vedením posunula v pedagogických inovacích rychle vpřed, i když část Trmic patří mezi sociálně vyloučené lokality. Nebo právě proto?

Pětadvacet stejných „robotů“ bych ve třídě nechtěla

Andrea Tláskalová učí na prvním stupni v Základní škole J. V. Sládka Zbiroh a zároveň působí jako výchovná poradkyně a speciální pedagožka. Ráda s dětmi pracuje ve skupinách. A na čerstvém vzduchu.

Wellbeing? Když se ráno všichni do školy těší

Eliška Pácaltová je průvodkyní základních a mateřských škol v rámci projektu Eduzměna Kutnohorsko. Jakou podporu nejvíce vítají učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol? Co podle jejích přímých zkušeností z terénu všichni aktéři potřebují, aby se školy mohly rozvíjet?