V životě přijdou situace, kdy musíme vystoupit z komfortní zóny

Digitalizace a její výuka nejen v hodinách informačních technologií může být pro mnoho učitelů nelehkou situací. Je také možné, že si u nich vyžádá nejedno vystoupení z komfortní zóny, s čímž má nemalé zkušenosti i Dana Drábová, předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. 

Ta účastníkům na loňské konferenci DigiSeč popsala okamžiky, které pro ni v životě nebyly nijak jednoduché, přesto se jim musela postavit. A vystoupila při nich z komfortní zóny. Nejprve to bylo v roce 1999, kdy se „z hecu“, jak sama říká, přihlásila
do výběrového řízení na svoji současnou pozici. V prezentaci a pohovoru zaujala tehdejší vládu natolik, že usedla do čela úřadu. „Navíc to bylo v situaci, kdy se dokončovala stavba druhého bloku Temelína, my tak byli pod obrovským tlakem sousedů
z Bavorska a Rakouska, kteří se toho báli,“
vypráví Drábová. 

Popsala, že se s týmem učila nejen dovednostem spojeným se spouštěním jaderné elektrárny,
ale také diplomacii, aby stavbu a změny dokázali obhájit.
„A bylo to obrovsky těžké,“ netají se. Další náročná situace ji čekala o dvanáct let později v roce 2011, kdy svět šokovaly informace o havárii jaderné elektrárny Fukušima. Drábová vzpomíná, že ačkoliv elektrárnu zasáhla velká tsunami, ještě větší tsunami postihla její úřad. Ale informační. 

„Museli jsme se velmi rychle naučit pracovat se stále se dynamicky rozvíjejícími sociálními sítěmi. Také jsme se učili, jak informace převést do srozumitelného jazyka lidí, kteří toho mnoho nevědí
o jaderném záření.“ 

Jako kouzelná babička má tři kouzelná jablíčka, taktéž Drábová má své třetí vystoupení z komfortní zóny, které přišlo koncem února 2022, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu. „Ukrajina je jednou z jaderných velmocí, pokud jde
o mírové využívání jaderné energie,“
vysvětluje vědkyně. „Museli jsme se naučit zpracovat velké dávky informací, často si i odporujících, protože součástí každé války je i válka informační. Učili jsme se, jak informace přetavit
do češtiny a ujistit občany o tom, že válka nemá vliv na radiační situaci na území Česka. Snažili jsme se v lidech vyvolat důvěru, že kdyby se situace změnila, tak jim to velmi rychle dokážeme sdělit s radou, co mají dělat,“
vzpomíná. 

I na profesním příkladu Dany Drábové je krásně vidět, že se lidé budou učit celý život, když musí překonávat nejednu výzvu a vystoupení z komfortní zóny. A protože se aktuální svět mění čím dál tím rychleji, právě digitální gramotnost, stejně jako ta finanční nebo jazyková, lidem pomůže všechny výzvy zvládnout.