Technologie a jejich ovládnutí nemají na náš život dopad jenom posledních patnáct let

Výzkumnice Sara Polak z Fakulty informačních technologií ČVUT zavzpomínala na loňské DigiSeči na svá studentská léta a své profesory. Nejvíce jí podle jejích slov dali ti, kteří milovali svoji práci
a zároveň ji pojímali velmi multioborově. To dává do souvislosti s digitálními technologiemi, protože
i ty prostupují napříč jednotlivými profesními a životním oblastmi.  

Sara Polak, která se v minulosti zabývala například predikováním návštěvnosti v muzeích a galeriích pomocí umělé inteligence, míní, že ovládnutí určité technologie má výrazný dopad na lidský život. Jako příklad uvádí třeba pochopení tajemství ohně u pravěkých lidí, kteří jednou za týden až dva ulovili mamuta, jinak seděli v jeskyni. „Nebylo to vzrušující, lidé se často nudili. Venku se setmělo, tak šli spát. Ale když měli oheň, tak nemuseli. Vyprávěli si příběhy, tančili kolem ohně a mohli sbalit někoho z vedlejší jeskyně. Oheň měl dopad na jejich sociální skupinu,“ vypráví. 

„Když si osvojíte nějakou technologii, tak to má dopad na to, jak trávíte a prožíváte život,“ říká. Nejde ale o jediný případ, zmiňuje například ovládnutí umění knihtisku, díky kterému se vědění a knihy rozšířily i mezi chudší vrstvy obyvatel. „To má zase dopad
na občanské války nebo na to, že se lidé najednou ptali pastorů, proč je v bibli to a to,“ vypráví. „Je potřeba si uvědomit, že technologie a jejich ovládnutí nemají na náš život dopad jenom posledních patnáct let,“ usmívá se.