Doba krizí je ideálním okamžikem pro změny

Na první pohled by se mohlo zdát, že v době krizí jako covid-19, válka na Ukrajině či energetická a finanční krize není rozumné provádět ve školství větší změny. Jenže Ondřej Neumajer z oddělení Digitalizace ve vzdělávání z Národního pedagogického institutu je přesvědčený o opaku.  

Upozorňuje, že pro porozumění těmto krizím je potřeba učit se novým dovednostem. K ruce si bere i návrh organizace UNESCO, která tvrdí, že by se žáci měli učit dovednostem ze čtyř pilířů. Kromě posilování kritického myšlení by se měli aktivně zajímat
o klima, přírodovědnou a digitální gramotnost nebo lidská práva a demokracii. Podle Neumajera je k tomu potřeba mít zvládnuté i digitální technologie, které prostupují ve škole více předměty. A ani v životě nejde o oddělenou oblast. 

Dynamika změn se stále zrychluje, žijeme totiž ve VUCA světě, který je nestálý, velmi proměnlivý, nejistý, složitý a fakta mohou mít více významů nebo je můžeme posuzovat různými způsoby,“ objasňuje.

Varuje, že i přes všechny tyto skutečnosti nás technologie nesmí spoutat a rozhodovat o našich životech.