Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů

Seznamte se se strategickým plánem rozvoje českého školství

Proč se pouštíme do velkých změn?

Připravili jsme modernizovanou verzi rámcových vzdělávacích programů. Tento dokument dává všem mateřským, základním a středním školám jasné zadání, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravovat na život.

Jedná se o ambiciózní vizi českého školství pro 21. století, na které pracovaly stovky odborníků i učitelů z praxe.

Tento dokument významně ovlivní nejen každodenní práci učitelek a učitelů, ale promítne se do života celé společnosti. Proto ho nyní v rámci veřejné konzultace předkládáme každému, kdo se s ním chce seznámit.

Co je Veřejná konzultace a jak to funguje?

Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání.

Během Veřejné konzultace si můžete prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit nám svoje názory, připomínky a podněty. 

Kulaté stoly

V souvislosti s Veřejnou konzultací pro vás připravujeme sérii kulatých stolů k jednotlivým vzdělávacím oblastem.

Před každým kulatým stolem bude možné psát návrhy vlastních témat k projednání a hlasovat v systému Slido.

Jak se mě změny dotknou?

Jsem rodič a zajímá mě

Jak a kdy se konkrétní změny dotknou školní výuky mých dětí? Co je to skutečně důležité, co se mají děti ve škole dozvědět? Nezapomíná se na duševní zdraví dětí?

Jsem učitel/ka a zajímá mě

Co přesně se mění? Jak se tyto změny dotknou mé každodenní práce? A jak konkrétně bude vypadat podpora školám?

Jsem odborník a zajímá mě

Z jakých podnětů a potřeb vzešel impulz a zadání k revizi? Jak vypadal proces tvorby? Kdo se na tvorbě revize podílel?

Jsem novinář a zajímá mě

Kdo mi může jasně a srozumitelně odpovědět na všechny mé dotazy? Jaké další zdroje a podklady jsou k dispozici k informování o procesu vzniku revize i jejích výstupech?

Chceme znát váš názor

Protože tyto změny ovlivní život každého z nás, velmi si přejeme, abyste se s nimi seznámili a vyjádřili svůj názor. Vaše připomínky budou důležité pro dokončení RVP, a proto se jimi vážně zabýváme.

Chci si prostudovat návrh revize

Chci dát zpětnou vazbu

Co se bude dít dál?

V červnu až září 2024 budeme zpracovávat vaši zpětnou vazbu. V září oznámíme výsledky Veřejné konzultace i to, jak se promítnou do finálního dokumentu. V září revidovaný RVP odevzdáme na MŠMT, kde ve druhé polovině roku začne schvalovací proces.

Jaro 2024

V rámci veřejné konzultace nabízíme k nahlédnutí a zpětné vazbě pracovní verzi revidovaného RVP.

Školní rok 2025/26

Nový RVP je používán školami, které se k tomu přihlásí dobrovolně.

Školní rok 2027/28

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách.