Pracujeme na modernizaci školství

Aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě
 

Mladou generaci je třeba připravit na řešení výzev budoucnosti

Naším společným cílem je připravit nastupující generaci na environmentální, technologické a sociální výzvy tak, aby mohla aktivně a odpovědně spoluvytvářet budoucnost, uplatnit se na trhu práce a prožívat naplněné a spokojené životy.

Jaké změny školství čekají

Na nových rámcových vzdělávacích programech pracujeme s pomocí stovek odborníků. Výsledkem naší práce ovšem nemá být pouze kvalitně zpracovaný odborný dokument. Je mu třeba také ve školách vdechnout život.

Změny se již dějí a my nečekáme na žádný startovní výstřel. Práce na revizi RVP vycházejí mimo jiné z dobré praxe škol, které jsou moderní výuce už řadu let otevřené. A protože technologie se rozvíjejí neskutečným tempem, podmínkou úspěšného vzdělávání další generace je také digitalizace vzdělávání.

Co jsou to rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy pro školy představují zadání, jak konkrétně děti připravit na život.

Pro děti vytvářejí prostředí, které umožňuje uspět každému nezávisle na jeho socioekonomickém prostředí a pomáhá rozvíjet jeho jedinečné talenty a silné stránky.

Zároveň školám poskytuje dostatek prostoru na to, aby mohly využít své vlastní postupy a metody ve výuce.

Pomáháme českým školám připravit se na změny

Musíme zajistit, aby učitelé měli dostatečnou podporu, aby se mohli věnovat dětem tak, jak potřebují a jak si to moderní trendy ve vzdělávání žádají.

Proto v Národním pedagogickém institutu ČR vytváříme systematickou a cílenou podporu školám, učitelům, učitelkám, ředitelům, ředitelkám a dalším pracovníkům, kteří si vzdělávání dalších generací vzali jako svůj životní úkol.

Veřejná konzultace

Pracovní verzi RVP jsme předložili široké veřejnosti, rodičům, pedagogické veřejnosti a dalším odborníkům a médiím. Připomínky a názory veřejnosti zohledníme při vytváření konečné podoby RVP.

Podpora škol

Aby se ambiciózní vize moderního vzdělávání stala skutečností, je třeba poskytnout školám podporu. Proto se zaměřujeme na učitele a školní týmy a jejich rozvoj v oblasti vzdělávání.

Revize rámcových vzdělávacích programů

Jaké jsou hlavní principy revize? Co přesně se mění a co zůstává? A jakou konkrétní podporu pro školy chystáme?

Digitalizace ve vzdělávání

Jak pomáháme základním a středním školám při zavádění nové informatiky do výuky a zvyšování digitálních kompetencí žáků i učitelů.

Kdo na revizích pracuje

Práci na revizi rámcových vzdělávacích programů máme na starost my v NPI ČR podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V pracovních skupinách společně pracují jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici, zástupci oborových asociací a neziskových organizací.

O nás

Jsme servisní organizací českého systému předškolního, základního a středního vzdělávání. V naší nabídce máme připravené pečlivě promyšlené a důkladně navržené nástroje, které podporují školní týmy i jednotlivé učitele při cestě k rozvoji žáků.

Navštivte náš web

Jak změny probíhají?

Revize rámcových vzdělávacích programů vychází z vládní strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a NPI ČR do jeho vzniku zapojil stovky odborníků,  zástupců asociací ve vzdělávání, neziskových organizací a samozřejmě zkušených učitelů z praxe. Protože se snažíme o maximální transparentnost celého procesu a nabízíme možnost zapojení se každého, kdo o to projeví zájem, předložili jsme k posouzení pracovní verzi revidovaných rámcových vzdělávacích programů široké odborné i rodičovské veřejnosti.

Jaro 2024

K veřejné konzultaci byl předložen návrh revidovaných rámcových vzdělávacích programů.

Školní rok 2025/26

Nový RVP bude použiván školami, které se k tomu přihlásí dobrovolně.

Školní rok 2027/28

Povinná výuka podle nového RVP pro první a šestý ročník základních škol.

Inspirace

Měním svoji školu, už nemusím lhát do třídnice

Odborník na vzdělávání Karel Tomek si do nového podcastu EduRevue: Mezi námi pozval ředitelku malotřídní ZŠ Horní Kruty Petru Procházkovou. Hlavním tématem rozhovoru je cesta k novému školnímu vzdělávacímu programu takřka od nuly.

Učitelkou jsem být nechtěla. Pak jsem zjistila, že je to nejlepší práce na světě

Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání z NPI ČR, a Tereza Martínková, ředitelka pražské ZŠ nám. Curieových z Prahy 1, se sešly v podcastu nad společným tématem podpory nadaných dětí.

Učitelská profese je stálé hledání

Daniel Pražák učí přírodopis a dějepis na pražské základní škole. V roce 2022 se umístil v soutěži Global Teacher Prize v kategorii inspirativní učitel. A inspirace je s Danielem spjatá stejně silně jako kočka Dis a učitelský optimismus. O tom, jaké byly jeho začátky i jakým způsobem učí dnes, jsme si povídali v následujícím rozhovoru.