Pracujeme na modernizaci školství

Aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě
 

Mladou generaci je třeba připravit na řešení výzev budoucnosti

Naším společným cílem je připravit nastupující generaci na environmentální, technologické a sociální výzvy tak, aby mohla aktivně a odpovědně spoluvytvářet budoucnost, uplatnit se na trhu práce a prožívat naplněné a spokojené životy

Pomáháme českým školám připravit se na změny

Na nových rámcových vzdělávacích programech pracujeme s pomocí stovek odborníků. Výsledkem naší práce ovšem nemá být pouze kvalitně zpracovaný odborný dokument. Je mu třeba také ve školách vdechnout život. Musíme proto zajistit, aby učitelé měli dostatečnou podporu, aby se mohli věnovat dětem tak, jak potřebují a jak si to moderní trendy ve vzdělávání žádají. Proto v Národním pedagogickém institutu ČR vytváříme systematickou a cílenou podporu školám, učitelům, učitelkám, ředitelům, ředitelkám a dalším pracovníkům, kteří si vzdělávání dalších generací vzali jako svůj životní úkol.

Jaké změny školství čekají

Změny se již dějí a my nečekáme na žádný startovní výstřel. Práce na revizi RVP vycházejí mimo jiné z dobré praxe škol, které jsou moderní výuce už řadu let otevřené. A protože technologie se rozvíjejí neskutečným tempem, podmínkou úspěšného vzdělávání další generace je také digitalizace vzdělávání.

Revize rámcových vzdělávacích programů

Jaké jsou hlavní principy revize? Co přesně se mění a co zůstává? A jakou konkrétní podporu pro školy chystáme?

Digitalizace ve vzdělávání

Jak pomáháme základním a středním školám při zavádění nové informatiky do výuky a zvyšování digitálních kompetencí žáků i učitelů.

Kdo na tom pracuje a kdy a jak změna proběhne

Práci na revizi rámcových vzdělávacích programů máme na starost my v NPI ČR podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V pracovních skupinách společně pracují jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici, zástupci oborových asociací a neziskových organizací. Výsledky naší společné práce projdou veřejným připomínkováním na jaře 2024. Od školního roku 2025/26 by mohl být revidovaný RVP používán školami dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně.

O nás

Jsme servisní organizací českého systému předškolního, základního a středního vzdělávání. V naší nabídce máme připravené pečlivě promyšlené a důkladně navržené nástroje, které podporují školní týmy i jednotlivé učitele při cestě k rozvoji žáků.

Navštivte náš web

EduRevue. Inspirace pro moderní vzdělávání


Jde to i ve třídě s třiceti dětmi

Barbora Heřmanová začínala jako asistentka pedagoga a sama se před třídu postavila až později. Byla to skvělá průprava. „Tuhle zkušenost bych doporučila zažít každému učiteli,“ říká pedagožka ze soukromé základní školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou. Vyučuje na prvním stupni a v roce 2021 byla vyhlášena nejinspirativnější učitelkou Česka.

Pomáháme učitelům s AI

Nebojte se začít umělou inteligenci ve škole používat, radí Ivana Böhmová, koordinátorka pro oblast AI ve vzdělávání v NPI ČR .

Tandemová výuka. S kolegyní se výborně vykrýváme

Na základní škole v severočeském Dubí působí Adéla Hufová třináctým rokem. Je propagátorkou badatelské výuky a také užší spolupráce mezi učiteli. A to nejen v rámci jedné školy, ale i celého regionu.