Provázíme děti, učitele i rodiče digitálním světem. 

Pomáháme základním a středním školám při zavádění nové informatiky do výuky a zvyšování digitálních kompetencí žáků i učitelů 

Proč potřebujeme změnu výuky? A jak na to? 

Procento pozic v ČR vyžadujících alespoň základní digitální dovednosti

Zatímco v současnosti vyžaduje alespoň základní digitální dovednosti přibližně 54 procent pozic v ČR, v budoucnu se jejich počet výší o 36 procentních bodů na 90 procent. I z toho důvodu se rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem k ICT revizím rámcových vzdělávacích programů základního i středního vzdělávání. Jedním z hlavních cílů je do výuky zakomponovat práci s moderními digitálními technologiemi a zvyšování digitálních kompetencí u žáků i samotných učitelů.Co se mění


Předmět informatika
 

Nový vzdělávací obor informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Mnoho lidí vnímá informatiku jako obor, který se zabývá počítači a programováním. Ve skutečnosti je informatika mnohem víc o řešení problémů. 

Digitální kompetence do všech předmětů 

Nově dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální. Digitální kompetence žáků se rozvíjejí ve všech vyučovacích předmětech podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů. Ve středních odborných školách se digitální kompetence nově rozvíjejí také v průřezovém tématu Člověk a digitální svět. 

Webové stránky pro učitele a ředitele

Podrobné informace o ICT revizích najdete na webu s obsahem určeným pro váš typ školy. Najdete tu podrobný přehled toho, co se mění, nabídku podpory přímo pro vás od kurzů, workshopů až po individuální konzultace, a inspiraci přímo do výuky. 

Základní školy

Gymnázia

Střední odborné školy

Harmonogram


Od 1. 9. 2023 musí podle RVP z roku 2021 učit všechny ZŠ na 1. stupni 

Od 1. 9. 2024 musí podle RVP z roku 2021 učit všechny ZŠ na 2. stupni 

Od 1. 9. 2025 musí podle RVP z roku 2021 učit všechna gymnázia 

Od 1. 9. 2025 musí podle RVP z roku 2023 učit všechny střední odborné školy 

Trendy v digitalizaci 


Umělá inteligence

Pojem umělá inteligence už je tady s námi dlouho, ale za poslední rok, dva se z ní stal fenomén. Každý z nás si mohl vyzkoušet generativní AI díky jejímu širokému zpřístupnění veřejnosti, ať už chatGPT nebo nástroje pro generování obrázků či videí. A umělá inteligence vstupuje i do škol. Prvním krokem pomoci školám jsou Doporučení pro využívání umělé inteligence na ZŠ a SŠ pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Kyberbezpečnost

S používáním technologií ve školách se pojí i důležité téma, a to je bezpečné chování dětí a učitelů v online prostoru a prostředí. Pestrý a praktický průvodce kyberprostorem školy i návody, jak se vyznat v neustálých novinkách online světa, nabízí podcast Kybcast pro vaši online bezpečnost ve škole i doma

Jak se daří školám s ICT revizemi a jak jim při tom NPI pomáhá?


Digitální vzdělávání nestačí vývoji, změny jsou nutné a NPI s nimi školám pomáhá

Nebojte se začít umělou inteligenci ve škole používat,“ radí Ivana Böhmová, koordinátorka pro oblast AI ve vzdělávání v NPI ČR

Kontaktní formulář k objednávce podpory pro školy